Web sitemize hoşgeldiniz, 19 Haziran 2024

Hakkımda

prof.dr.hülya çetinkaya

1952 Iğdır doğumluyum. İlk ve ortaokulu Mersin’de, liseyi Iğdır’da bitirdim.  1970’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine başlamış olup, 29 Temmuz 1976’da  aynı fakülteden mezun oldum. 1977’de Ankara Numune Hastanesinde iç  hastalıkları  ihtisası için asistanlık görevine başlayıp, 21 Ocak 1982’de iç hastalıkları uzmanı oldum. Mecburi hizmet sebebiyle Artvin Devlet Hastanesine tayin olup, Temmuz 1986’da Ankara Numune Hastanesi 4. Dahiliye kliniğinde başasistanlık görevine başladım. 7 Mart 1989’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalında yan dal ihtisasına başlayıp, 9 Ekim 1991’de gastroenteroloji uzmanı oldum. AÜTF Gastroenteroloji Bilim Dalında Nisan 1992’de öğretim görevlisi, Ocak 1995’de yardımcı doçent kadrolarında görev yapmış olup, 6 Ekim 1995’de doçentlik ünvanımı aldım.

1989 yılından beri Gastroenteroloji ile uğraşıyorum. 1989-1997  yılları arasında ağırlık kronik viral hepatitli hastaları sevgili hocam Prof.Dr. Özden Uzunalimoğlu ile takip ettim. Bizim merkez, hocam başkanlığında Türkiye de interferon tedavisini ilk uygulayan ve bu hususta çalışmalar yapan merkezdir. Çok takipli hastalarımız var, halen Ankara Tıp Fakültesi Cebeci Hastanemizde Hepatoloji polikliniği ile müşterek takipler yapmaktayız. Bu yıllarda Prof. Dr. Ali Özden ile yine bir ilk olarak H.Pylori çalışmalarını beraber yürüttük ve bizim merkez bu hususda ülkemizde ilk çalışmaları yapan kliniktir. Bu çalışmaları yaparken endoskopi ünitesindeki personel ve uzman kadromuzla hastalarımıza 1994 yılından itibaren diazepam ve midozolam ilaçlarını damardan vererek uyutarak endoskopi işlemlerini daha kolay ve hasta için daha rahat hale getirmeye , ülkemizde yaygın kullanılmasında da bizim katkımız oldu ve bununla ilgili makale hazırladık. Türk halkında basur ve kabızlık ile ilgili epidemiyolojik çalışmalar yaptık. Uzmanlığımdan itibaren klinik olarak patoloji ile beraber sayın Prof.Dr. Arzu Ensari ile çöliak hastalarını araştırdık, çözülemeyen hastalarda tanı konarak tedavileri sağlandı ve halende çalışmalarımız devam ediyor.

1997  yılında Japonya’da, 16 Ocak – 11 Mart tarihleri arasında “ Erken gastrik kanser ve erken kolon kanseri” üzerine çalışma yaptım ve sertifika aldım. 17 Nisan 2001 yılında profesörlük kadrosuna atandım. 2003 yılında A.Ü Rektörlüğünün Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğünce desteklenen 2003-00000-28 nolu 50 yaş üzeri populasyonda kolorektal kanser taraması ve erken kolon sıklığının araştırılması projesini, 2005-2008 yılları arasında 100 büyütmeli kolonoskopla ile çalışmasını  07/04/2008 tarihinde kesin rapor ile A.Ü Rektörlüğünün Bilmsel Araştırma Projeleri Müdürlüğüne gönderdim.Bu çalışma ile 7 adet ulusal ve 3 adet uluslararası tebliğ yapıldı. Ayrıca kolonoskopi yapılan  hastaların verileri kullanılarak Patoloji Bölümü ile ortak 2 makale yayınlandı. Ayrıca büyütmeli kolonoskopla “ Inflamatuvar barsak hastalarında displazi araştırmalarını “ yaptım.

Proje olarak Ülseratif kolitli hastalarda proanjiogenik ve antianjiogenik faktörler arasındaki denge adlı  20070809049HPD nolu 18/07/2007 başlama tarihli ,18/07/2008 bitiş tarihli proje 23/02/2009 tarihinde Bilimsel projeler Müdürlüğüne gönderildi. Bu proje 170.nci Falk Symposium da 11-12 Eylül 2009 Glasgow-Büyük Britanya  da ‘ The evalution of VEGF and endostatin in ulcerative colitis’ adlı  Poster olarak komite tarafından ‘Birinci Poster ‘seçildi. Ödül alarak , 7 dakika sözlü sunum yaptım.

Halen İltihabi barsak hastalığı ile çok ilgileniyorum ve en çok bu gurup hastaları takip ediyorum. Yakında Ankara Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim dalı olarak Orta Doğu Endoskopi eğitim merkezlerinden biri olarak çalışmaya başlayacağız. Halen endoskopi merkezimizde Azerbaycan ve Arnavutlukdan gelen meslektaşlarımızı eğitmekteyiz.

40 adet SCI giren dergilerde yayınlanmış makalem vardır.

Muayenehanemi 2007 yılında açtım, bana göre açmakla iyi yapmışım çünkü: Burada istediğim kadar hastamla ilgilenebiliyorum. Halen AÜTF Gastroenteroloji Bilim dalında  profesör  kadrosunda görevine devam  etmekteyim.

 

Kendi branşımla ilgili olan bazı bilinen uyarıları tekrar edersem:

  • 45 yaşına gelen herkes hiçbir şikayeti olmazsa bile endoskopi ile midesine baktırmalı.
  • 50 yaşına gelen herkes hiç bir şikayeti olmazsa bile kolonoskopi ile barsaklarına baktırmalı , çünkü: Barsak kanseri en çok bu yaşlarda başlar.
  • Ailesinde sindirim sistemi kanser olan bireyler ailede görülen kanser yaşından 10 yıl önce incelemelere başlamalıdır.
  • Gizli sarılık diye bildiğimiz HBV ve HCV virus taşıyıcıları 6 ayda bir kontrole gitmelidirler.